IWABRI Tingkat Wilayah Jakarta 1 menyelenggarakan Pengajian MT Raudhatul Jannah secara online pada hari Rabu, 22 Juni 2022 bersama “Ustadz Kasif Heer” dengan tema “Ada Apa 10 Hari Pertama Bulan Dzulhijjah”

Selain Ramadan dalam Islam ada satu bulan lagi yang memiliki keistimewaan yakni bulan Dzulhijjah.
Diantara keistimewaan bulan Dzulhijjah terletak di 10 hari pertama.
Amalan-amalan yang di syariatkan antara lain :
1). Melaksanakan ibadah Haji dan Umroh.
2). Berpuasa selama hari-hari tersebut,atau pada
sebagiannya, terutama pada hari Arafah.
3). Takbir dan Dzikir pada hari tersebut.
4). Taubat serta meninggalkan segala maksiat dan dosa.
5). Banyak beramal saleh.
6).Disyariatkan pada hari-hari Takbir Muthlaq.
7). Berkurban pada hari Raya Qurban dan hari-hari Tasyriq.
8). Dilarang mencabut atau memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkurban.
9). Melaksanakan Sholat Idul Adha dan mendengarkan Khutbahnya.
10). Melaksanakan segala kewajiban dan menjauhi
segala larangan,memanfaatkan kesempatan ini dan berusaha memperoleh kemurahan Allah agar mendapatkan hidayah – Nya.

 

Ustadz Kasif Heer

 

Wakil Ketua IWABRI Tingkat Wilayah Jakarta 1, Ibu Akhmad Purwakajaya

 

Panitia Pelaksana MT.Raudhatul Jannah

 

MC dan Moderator oleh Ny.Yulianto dan Ny.Taufik Effrianto

 

Qoriah dan Saritilawah oleh Ny.Andi Pranowo dan Ny.Tommy Salasah

 

IWABRI Tingkat Wilayah Jakarta 1