IWABRI Tingkat Wilayah Jakarta 2 Mengadakan acara Pengajian Rutin yang diadakan secara Virtual pada tanggal 25 Agustus 2020. Acara ini berpusat di Menara Mulia, Kanwil Jakarta 2, dan bertema “Hikmah dan Manfaat Di Balik Musibah”. Pembicara pada acara ini adalah Peggy Melati Sukma yang sekarang lebih dikenal dengan nama Teteh Khadijah.

Pada kesempatan ini, Teteh Khadijah memberikan pemaparan mengenai 3 perkara yang ada dikehidupan kita, yaitu :

  1. Ujian : Keadaan senang/sedih, untung/rugi, hilang/datang yang pasti terjadi dalam hidup kita.
  2. Musibah : “Hadiah” yang diberikan kepada orang beriman untuk menghapus dosa. Kita harus senantiasa bersyukur atas segala ketetapan Allah SWT.
  3. Azab : Kesulitan yang diberikan kepada mereka yang tidak meyakini Allah SWT.

Dalam menghadapi musibah, hendaknya kita selalu mengingatkan diri bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah Yang Maha Benar. Kita harus senantiasa berusaha beriman kepada Allah dengan menyandarkan diri pada Al Qur’an, menguatkan Tauhid serta menjaga lisan dan hati kita. Semoga kita dapat menjadi pribadi yang beriman, beramal sholeh dan senantiasa bertaubat agar Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, ampunan serta hidayah-Nya.